Camí ample

D’un somni s’ha fet camí ample

sota els estels enyoradissos 

del capvespre

i en silenci hem recorregut

la distància que ens separa de l’ahir.

No és feixuc el camí 

ple d’esperança;

les roses del matí ens esperen 

a la barca,

en un vol d’ales,

[sempre]

mar endins.