Aire de maig

És aquest aire gris

que s’obre al pas

i remou la casa amb tot el que hi ha a dins.

És aquest repic de campanes,

aquesta gana soferta,

aquest dijous en mig del no-res.

És aquest aire de principis de maig

que no diu gaire més,

i que s’ho emporta tot.